Microsoft tecknar avtal med svensk leverantör av omvärldsanalyssystem – personalen beräknas fördubblas
Malmöbaserade Brimstone meddelar nu att man har ingått “ett för svenska marknaden unikt avtal” med Microsoft inom området CRM (Customer Relationship Management). Brimstone får med avtalet rätt att sampaketera de egna produkterna med Microsoft CRM och möjlighet att marknadsföra dessa via Microsofts partnerkanal världen över.

Brimstone och Microsoft har samarbetat sedan årsskiftet för att ta fram branschspecifika lösningar där Microsoft CRM kombineras med Brimstones system för marknads- och omvärldsanalys s.k. Competitive Intelligence. Under våren lanserades en lösning för läkemedelsbranschen som givit så positivt gensvar att bolagen fördjupat sitt samarbete. Kunder som Biovitrum, Ferring, Gambro, H. Lundbeck och Intervet i Holland har tillkommit efter lanseringen av konceptet och innebär ett lyft för både omsättning och resultat för Brimstone.

”Detta är ett genombrott för Brimstone på den nordiska marknaden men innebär också att vi kommer att tidigarelägga våra planer för internationell etablering”, säger Sebastian Merlöv, operativ chef i Brimstone. ”Vi söker nu nya medarbetare och planerar att dubbla dagens tio medarbetare till följd av den positiva utvecklingen”, avslutar Sebastian.

”Brimstones satsning mot en bransch med kompetens och produkt som passar är precis så vi vill jobba med våra partner. Branschkunskap är ofta nödvändig för att framgångsrikt införa CRM och affärssystem. Brimstone har också en intressant produkt som ökar värdet ytterliggare när man väljer Microsoft CRM som sitt system för kundvård, säger Malin Jonolf, produktchef Microsoft CRM i Sverige.

Brimstone integrerar sin produkt “Brimstone Intelligence 2005” med Microsoft CRM för att med de båda systemen få en bättre överblick av kund- och marknadsläge. Kontakta Brimstone för mer information.

Källa: Brimstone AB