Microsoft släpper gratis verktyg för omvärldsanalys
Microsoft lanserar nu lite i det tysta en helt ny serie av totalt 30 olika applikationer för att användas tillsammans med ”Windows SharePoint Services”. Alla applikationsmallar är helt gratis att ladda ner. Bland dessa finns också en applikation för omvärldsanalys med namnet ”Competitive Intelligence Resource Dashboard” som samlar och organiserar omvärldsinformation och -kommunikation kring produkter, försäljning, PR, marknadsföring, personal mm. Flera andra funktioner som konkurrensprofiler, undersökningar, newsfeeds bidrar till att skapa en mer komplett applikation.

Sammanfattningsvis så är de nya applikationsmallarna till stor glädje för alla som använder Microsoft Windows Server 2003 och de mycket kraftfulla funktionerna i ”Windows SharePoint” som är ett verktyg för samarbete och kommunikation mm inom en organisation. En fördel och styrka med Windows SharePoint är att det enkelt kan anpassas och användas även för riktigt små företags affärsprocesser. För nedladdning och mer information om mallen för omvärldsanalys och alla de andra mallarna se länken nedan.

Källa: Applications for Windows SharePoint Services (Microsoft)