Metoder för att utvärdera den regionala tillväxtpolitiken
ITPS har nu färdigställt en rapport där man beskriver olika metoder och angreppssätt för att utvärdera regional tillväxtpolitik. Rapporten syftar till att ge stöd till utvärderare av regional tillväxtpolitik samt att ge beställare av utvärderingar en djupare förståelse för utvärderingar och utvärderingsmetoder. Rapporten består av ett teorikapitel samt fem kapitel som beskriver olika metoder eller angreppssätt speciellt lämpliga för utvärderingar av den regionala tillväxtpolitiken. Rapporten heter “Metoder för att utvärdera den regionala tillväxtpolitiken” (pdf-fil) och kan hämtas hem kostnadsfritt.

Källa: ITPS