Mekonomen har Glykol i omvärldssystemen
Den stora svenska bildelskedja Mekonomen väljer omvärldsbevakningsföretaget Glykols IT-system Dokom 1.0 för att på ett enkelt sätt kunna hålla kvalitetsdokument aktuella hos sina franchisetagare. Med IT-systemet Dokom 1.0 ska hanteringen och uppdateringen av Mekonomenverkstädernas digitala kvalitetsmanualer bli avsevärt lättare. Ett företag som är ackrediterat arbetar utifrån ett bestämt kvalitetssystem. Dokom 1.0 ska se till att alla dokument motsvarar de krav på innehåll och form som den ackrediterande myndigheten SWEDAC ställer. Förändringar i omvärlden som påverkar verkstäderna förs in direkt i kvalitetsdokumenten.

”För varje företag där kvalité är det främsta konkurrensmedlet är det verksamhetskritiskt med god omvärldsbevakning. För att organisationen skall uppfattas som trovärdig måste nya krav fr??n omvärlden få direkt genomslag i organisationen och i styrdokument”. Säger Peder Söderlind, projektledare på Glykol.

Glykols IT-systemet Dokom 1.0 är enligt företaget ett gemensamt system för Omvärldsbevakning, Knowledge management och dokumenthantering. För mer information kontakta Glykol.

Källa: Glykol