Medveten shopping allt viktigare för kunderna enligt trendanalytiker
Rosa Lördag, som i år äger rum den 27 oktober, är svenska handlares bidrag till Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj. Under dagen arrangerar köpcentrum, cityföreningar och butiker runt om i landet olika aktiviteter för att samla in pengar till svensk cancerforskning. Och undersökningar gjorda av Trendanalysföretaget BAS Brand Identity och Svensk Handel visar att upplevelser och medveten shopping är vad köparna vill ha.

”Vi shoppar medvetet mer än någonsin, vi handlar ekologiskt och miljömedvetet. Det är inte längre hållbart att shoppa och slänga utan vi vill bidra med något mer. Rosa Lördag känns väldigt spännande och helt rätt utifrån denna utveckling”, säger Caroline Björkholm, trendanalytiker på BAS Brand Identity.

Men det är enligt Svensk Handel viktigt att det inte blir dyrare för kunden utan att det är butikerna som skänker en del av vinsten. Undersökningarna visar att kunderna blir alltmer skeptiska till det som enbart kommer handlarna tillgodo. Rosa Lördag har blivit ett begrepp inom svensk handel och en undersökning utförd av Svensk Handel förra året visar att landets handlare anser att Rosa Lördag är viktigare än Halloween i oktober.

Källa: Svensk Handel