Medieteknik – hela dagen
Den 21 april hålls KTH-arrangemanget “Branschdag Medieteknik 2005” som kan vara av intresse för dig som bevakar eller i övrigt är intresserad av mediebranschen. Mediekommunikation är något som numera i princip berör alla företag och organisationer på ett eller annat sätt.
Årets talartema på Branschdag Medieteknik är ”Ny teknik: möjlighet och begränsning” där t.ex. ny teknik som IP-TV, digitaltryck, 3G, e-papper, peer-2-peer, WiFi mm är prov på det som snabbt förändrar konkurrenssituationen och affärsförutsättningarna på mediemarknaden. För mer information om det digra och imponerande talarprogrammet och anmälan se länk nedan.

Källa: Branschdag Medieteknik