Mediebevakningsföretag lanserar medieanalys-rapporter direkt i e-posten
Mediebevakningsföretaget FindAgent har integrerat sin medieanalystjänst i själva emailrapporteringen, vilket ska ge kunderna direkt tillgång till en analys av materialet samtidigt som de läser artiklarna för första gången.
FindAgent har det senaste åren sett en förändring av behoven på marknaden för mediebevakning, från enkla system som bara samlar in artiklar till mer avancerade funktioner som automatiserar analysen av omvärldsbevakningen. Användare av mediebevakningstjänster har efterfrågat ett redskap som kan hjälpa dem att tillgodogöra sig innehållet i en stor mängd information, utan att själva behöva läsa varje individuell artikel, menar man på FindAgent.

”Lanseringen av medieanalys-rapportering är ett logiskt steg för FindAgent. Förra året satte vi en ny standard på marknaden genom att skapa ett medieanalysredskap som automatiskt analyserar innehållet i artiklarna. Vi behöver nu hjälpa våra kunder att få snabb tillgång till den data som analyserna genererar. Det gör genom att skicka ut analysen tillsammans med mediebevakningen, så att våra kunder kan tillgodogöra sig analysen samtidigt som de läser artiklarna för första gången”, säger Mark Redgrave, VD FindAgent.

FindAgents medieanalys-system lanserades i oktober 2005, och har sedan dess kontinuerligt uppgraderats med nya funktioner. Mediebevakningsrapporter som även inkluderar medieanalys i form av visualiserad statistik och analys lanseras idag.

Källa: FindAgent