Mediebevakning integreras med andra informationstjänster
Den svenska leverantören av affärsinformation, Creditsafe, lanserar nu mediebevakning integrerat i sina tjänster. Det syftar till att kunderna ska kunna upptäcka kreditrisker snabbare. Creditsafe är ny partner till Updatum som levererar mediebevakningen till Creditsafe. Företaget är enligt egen uppgift först i Sverige med att erbjuda nästa generations företagsbevakning med finansiell information och företagsnyheter från 60 000 nyhetskällor på Internet i samma tjänst. Den nya tjänsten ger kunderna en möjlighet att, förutom att få finansiell information om ett företag, även löpande bevaka vad som skrivs om det i medierna samt att få larm om nyheter som inverkar på ett bolags finansiella stabilitet.

”Medier är snabba på att rapportera nyheter som påverkar ett företags finansiella ställning men som inte direkt visar sig i den finansiella informationen. Det kan vara att ett företags moderbolag ställer in betalningarna eller att företag som har en sund finansiell ställning egentligen håller på med penningtvätt”, säger Daniel Angelholt-Gullskog, vice VD för Creditsafe.

”Att kombinera finansiell information med nyheter ger en helhetsbild av hur ett företag mår. Creditsafes nya lösning är enkel att använda och gör att kunderna snabbt får veta det som är viktigt utan att lägga tid på att leta efter rätt information”, säger Robert Tinterov, VD för Updatum.

Källa: Updatum AB