Mediebevakning för svenska advokater
Notis: Tidskriften Advokaten uppger nu att Advokatsamfundet har ingått ett ramavtal med omvärldsbevakningsföretaget FindAgent. Den erbjudna tjänsten är specialanpassad för att passa advokaters intresseområden och kan beställas av advokater och advokatbyråer. Mer information om mediebevakningstjänsten kommer enligt uppgift vidare att skickas till alla advokater och biträdande jurister nu i slutet av augusti.

Källa: Sveriges advokatsamfund / Advokaten