Mediaundersökningar på nätet ger PR till omvärldsbevakningsföretagen
Noterat: Trenden ökar hela tiden med att allt fler webbevakningsföretag själva skapar sig mediautrymme genom att publicera olika statistiska resultat kring aktuella frågor på riksplanet eller andra regionala spörsmål där det finns ett mediaintresse. Det går numera inte knappt en dag mellan nyhetspropåerna från olika omvärldsbevakningsföretag.

Utdrag och analyser från artikeldatabaser är något som funnits så länge som databaserna funnits, men då är det journalisterna själva som gjort dessa enkla mediaanalyser. Det nya är att det är tjänsteleverantörerna själva som gör mediaanalysen ur det egna systemet och sedan skickar ut pressreleaser om resultatet.

Många anser nog att det i huvudsak handlar om enkla, men smarta, mediatrick för att skapa PR kring det egna företaget medan andra anser att företeelsen fyller ett behov i dagens snabba mediasamhälle där “metodens” enkelhet ger snabba svar på relevanta frågeställningar. Sanningen ligger förmodligen, som vanligt, någonstans där emellan. Obestridligen är det i alla fall ett mycket intressant sätt att bygga varumärke & skapa ett mediaintresse, och eventuell berättigad kritik bör nog i så fall riktas mot den publicerande pressen som kanske lite väl ofta okritiskt publicerar summariska webbanalyser från sekundära källor. Oavsett olika uppfattningar om fenomenet så har vi förmodligen bara sett början på detta.