Mediabevakaren Retriever skapar ny databastjänst
Svenska Retriever meddelar att EU-kommissionen har givit Retriever uppdraget att leverera den tekniska plattformen för Caselex (CASE Law Exchange), en helt ny rättsdatabas för domar inom EU. Databasen väntas få mer än en miljon användare och kommer att väsentligt förenkla vardagen för jurister, advokater och beslutsfattare som arbetar tvärs över nationsgränserna i Europa.

“Caselex blir ett viktigt verktyg för jurister över hela Europa, säger Robert Söderling, CFO för Retriever AB. Det blir betydligt billigare och enklare att ta fram domar inom EU. Systemet blir även tillgängligt för privatpersoner, företag och offentliga förvaltningar, vilket i det långa loppet kommer att stärka rättssäkerheten genom en större öppenhet.

Totalmarknaden för Caselex-tjänsterna har av EU-kommissionen bedömts ligga kring 4 miljarder kr per år. Totalt ska omkring en miljon personer, 260.000 organisationer, 3.000 domstolar och 500 akademiska institutioner kunna använda verktyget. Teknikprojektet som nu ska starta har en budget på omkring 15 miljoner kr.

“Avtalet innebär ett erkännande av styrkan i vår teknologiska plattform och visar att den även går att tillämpa på nya tjänster utanför nyhetsbevakningsområdet, säger Robert Söderling.”

Utvecklingen av Caselex sträcker sig över två år. Av totalt 12 leverantörer är Retriever en av huvudaktörerna. Retriever ska implementera sin teknologiska plattform för lagring, sökning och förmedling av ny information.

Källa: Retriever AB