Media Metrix och Jupiter Communications går samman
Två, redan världsledande företag i sina nischer med verksamhet i bl a Sverige, Media Metrix och Jupiter Communications meddelar att de slår ihop företagen för att skapa en global ledare inom informationstjänster på Internet. Det nya företaget skall heta Jupiter Media Metrix och kommer att få ett marknadsvärde på över 1 miljard US dollar. Företaget ska levererar innovativa och fullständiga tjänster för mätningar på Internet, analyser, rådgivning mm för att förse företag med de bästa resurserna för att förstå och tjäna pengar på Internet. Sammangåendet beräknas vara genomfört inom 3 månader.

Källa: Jupiter Communications