Med fartyg in i framtiden
Under 24 timmar den 28-29 september 2008 i Stockholms skärgård pågår arrangemanget “Framtidsskeppet”. Under resan hålls en mängd framtidsorienterade föreläsningar, seminarier, workshops och utställningar där fokus ska ligga på affärsrelationer, affärsutveckling och affärsstrategier för framtidens marknader. Bland talarna återfinns bland annat Lars Backhans, Alexander Bard och Olof Stenhammar. Arrangör av framtidsresan är trendanalytikern Bengt Wahlström. För mer information om resan se källänken nedan.

Källa: Framtidsskeppet