Marknadsförare gör avancerade webbanalyser för att lära sig om kunderna
Analysföretaget Forrester Research gav nyligen ut researchdokumentet “Web Analytics Is Becoming Customer Analytics” som är det 4:e i ordningen i en trendrapportserie om webbanalyser. Rapporten tar sikte på användningen av verktyg för analys av företags webbplatser, som man menar kan komma att utvecklas till nytta mer för allmänna kundanalyser. Forrester frågade sin researchpanel för att få svar på hur verktygen används. Vanligast var framtagandet av enkla rapporter, men man såg också hur företag börjat göra mer avancerade kundanalyser med större mervärde genom att t.ex. samköra information om webbplatstrafik med information från andra interna datakällor som säljsystem, Call Center loggar mm.

Med utökade analyser enligt ovan går det att spåra t.ex. konsumentbeteende, eller lära sig om olika återförsäljarkanalers effektivitet mm. Moderna programvaror som analyserar webbplatser är idag ofta förberedda med olika funktioner för enkel nedladdning av Excel-rapporter mm för snabb användning vid t.ex. marknadsanalyser. Informationen som erhålls kan vara mycket värdefull och lärdomarna kan bl.a. återanvändas i marknadsföringen både på Internet och i traditionell marknadsföring. Kanske sitter ditt företag på en outnyttjad “guldgruva” av kundinformation. Otvetydigt är dock att den här typen av kundanalyser blir viktigare för alla i en allt mer ”webbifierad” omvärld.

Källa: Forrester Research