Marknadschefer har otillräcklig information för att fatta rätt beslut
Sveriges Annonsörer och Microsoft AB har genomfört en undersökning om hur marknadschefer följer upp och rapporterar resultat från sina kampanjer med hjälp av IT.

”Undersökningen visar att det finns en hel del att göra för att marknadschefen ska kunna bli mer effektiv i sitt arbete. Marknadschefer har fått ökade krav på lönsamhet och måste kunna bevisa effekterna av sin marknadskommunikation. Tyvärr har de flesta, sex av tio, inte tillräckligt med underlag för att veta vad som är mest lönsamt för det egna företaget att satsa på vilket gör det svårare för dem att vara lönsamma, säger Lars Backhans, affärs- och marknadschef på Microsoft AB.

Två av tio säger att de själva kan hämta relevant underlag som försäljningssiffror och annat från intranät, affärssystem eller så kallade beslutsstödssystem, business intelligence-system. Vidare visar undersökningen att enbart 6 av 10 tydliggör resultatet av sina marknadsaktiviteter i strukturerad form för ledningen och så många som 8 av 10 kan inte se hur många leads en marknadskampanj har genererat. Ytterligare anmärkningsvärt är också att enbart 4 av 10 får direkt säljinformation från säljkåren och att enbart 3 av 10 själva hämtar sin information i relevanta CRM-system, kundhanteringssystem. CRM-system är också det verktyg som de flesta marknadschefer efterfrågar i hög utsträckning för att kunna utföra sitt arbete mer effektivt. Det program som de flesta använder är dock mejlprogrammet. En fjärdedel av de utfrågade använder mejlen fyra timmar eller mer varje dag.

Tillsammans med Sveriges Annonsörer startar Microsoft idag en kampanjwebbplats Svart på vitt, där kunder bl.a. kan ladda ner hela undersökningen.

Källa: Sveriges Annonsörer