Marknadsanalyscentrum växer och förvärvar undersöknings- och analysföretag
Undersökningsföretaget CMA (Centrum för Marknadsanalys AB), med huvudkontor i Linköping, fortsätter att växa. 2006 ökade omsättningen med hela 60% till drygt 25 mkr och genom förvärvet av Marknadsindikator, ett Stockholmsbaserat undersökningsföretag, växer nu företaget ytterligare.

”Förvärvet är ett led i vår tillväxtstrategi och stärker oss i positionen som ett av landets ledande undersökningsföretag. Genom köpet tillförs CMA både specialistkompetens och ett flertal spännande kunder och projekt”, säger Henrik Brandes, vd CMA.

Det förvärvade bolaget Marknadsindikator omsatte drygt 3 mkr under 2006. Företaget och dess verksamhet kommer helt att integreras i CMA och den tidigare ägarduon blir kvar efter försäljningen. Marknadsindikator är särskilt starka inom så kallade multi client-undersökningar, årliga undersökningar som bland annat kartlägger marknadsposition och attitydprofiler för de ledande aktörerna på en marknad. För mer information kontakta CMA.

Källa: CMA