Marknaden för affärsinformation växer stadigt visar ny undersökning
Företaget Learned Information Europe, som bl.a. årligen arrangerar ”Online Information” en av världens största informationsmässor, meddelar resultatet från en ny marknadsundersökning som visar på stadigt tillväxt för marknaden för affärsinformation.
Undersökningen visar att värdet av den europeiska marknaden för online information växte med 4% år 2000 till en beräknad nivå på 928 miljoner brittiska pund GBP, även om den årliga tillväxttakten har sjunkit de senaste åren. Prognosen för marknadstillväxten år 2001 och 2002 är att den kommer att ligga kvar på samma nivå som år 2000.
Undersökningen, som genomfördes av IRN Services på uppdrag av Learned Information, visar också att affärsinformation som nyheter, företags- och olika marknadsdata bidrog till merparten av intäkterna med 77,4% av den totala marknaden. Vetenskaplig och teknisk information stod för de återstående 22,6 procenten.
Den kompletta undersökningsrapporten kallas ”European Online Information Market 2000” och kan köpas från Learned Information.

Källa: Learned Information