Market research-kartan omritad i Skandinavien
Hela den skandinaviska market research-koncernen Univero med företagen MMI & Fieldwork Scandinavia i Norge, TEMO & LUI i Sverige samt Vilstrup i Danmark har nu köpts upp av engelska Aegis Group via Synovate som är Aegis koncern för marknadsundersökningar. Aegis Group som med sina dryga 10 tusen anställda i 60 länder är i sammanhanget mycket stora inom media & market research-sektorn i Europa.

“Det här är ett mycket viktigt förvärv för Synovate, som gör oss till en stor aktör i Skandinavien”, säger Adrian Chedore, CEO på Synovate, som kommentar till affären.

Univeros kunder kommer bl.a. via detta förvärv kunna dra fördel av Synovates globala kapacitet.

Källa: Synovate