Market Intelligence seminarium i Helsingfors
Global Intelligence Alliance (GIA) meddelar att man nästa vecka onsdagen den 27 februari 2008 anordnar ett seminarium om “Market Intelligence for Strategic Planning”. Seminariet hålls i Helsingfors och programmet omfattar ett antal gästföreläsningar och case på temat. För mer information kontakta GIA.

Källa: Market Intelligence for Strategic Planning (GIA)