Mariann Klint ny VD för Observer Sverige AB
Observerkoncernen har utsett Mariann Klint till ny VD för Observer Sverige AB. Mariann kommer närmast från iobox Svenska AB där hon var verkställande direktör.
Mariann Klint är 46 år och har tidigare också varit Country Manager för Reuters Sverige och har ett förflutet inom marknadsföring och försäljning i finanssektorn.
”Många av Observers tjänster utvecklas i Sverige och Norden och marknaden här ger viktiga impulser till våra övriga 12 länder. Observers organisation i Sverige är ett av våra viktigaste känselspröt mot marknaden”, säger Observers ställföreträdande koncernchef Hans Strand. ”Mot den bakgrunden har det varit viktigt att hitta en person som kombinerar ledningserfarenhet med en marknadsbakgrund. Mariann har jobbat med marknadsfrågor i branscher som är viktiga kunder till Observer och hon kommer att bli en stor tillgång”, fortsätter Hans Strand.
Observer har expanderat kraftigt under senare år och koncernen bedriver nu egen verksamhet i 13 länder med USA, Storbritannien och Sverige som de största marknaderna.

Källa: Observer Sverige AB