Magkänsla och gissningar går före Market Intelligence vid beslutsfattande enligt ny studie
Trots massiva investeringar i IT-stöd för market intelligence förlitar sig dagens produkt- och marknadschefer huvudsakligen på instinkt och rena gissningar för att ta fram prognoser och fatta strategiska beslut som berör företagets kärnverksamhet. Detta framkommer i en ny studie med namnet “Market Vigilance, Product Diligence” och som genomförts av Business Performance Management (BPM) Forum. Studien bygger på intervjuer med större välkända företag samt kvantitativa undersökningar inom ett stort spektrum av branscher.

Resultat av studien visade bl.a. att ca 80% av respondenterna använder interna data skapade och kommunicerade genom ej uppdaterade kalkylprogram. Nästan 70% uttryckte ett ogillande med IT-verktygen de använde för produktprognoser, prissättning, planering, och konkurrentanalyser. För mer information om studien kontakta BPM Forum.

Källa: BPM Forum