Lyssna till Leonard Fuld om War Games
Den 13 november anordnar SCIP ett webbaserat seminarium (Webinar) med titeln “When War Games DON’T Work and How to Fix Them”. Detta seminarium som leds av den kanske mest internationellt kände inom omvärldsanalysområdet, Leonard Fuld från Fuld & Company, kommer att gå igenom och rannsaka olika angreppssätt och förberedelser för s.k. War Games. För mer information och anmälan se källänk nedan.

Källa: When War Games DON’T Work and How to Fix Them (SCIP)