Lyssna till Leif Edvinsson och Karl-Erik Sveiby på Knowledge Management konferens & mässa
Den 8-10 november 2004 finns det många goda skäl att befinna sig i Amsterdam för att deltaga i stor-eventet ”KM Europe 2004″ som i år räknar med att samla 150 områdesexperter som talare, 4000 besökare, 100 utställare och totalt 200 presentationer ska hållas. Mycket om det mesta för de flesta alltså när detta Knowledge Management arrangemang pågår under tre dagar.
Från Sverige kan nämnas att ”tungviktare” som Leif Edvinsson och Karl-Erik Sveiby kommer att hålla föredrag. Leif Edvinsson världskänd bl.a. för sitt arbete med Intellectual Capital på Skandia och sedan år 2000 världens första professor inom Intellektuellt kapital vid Lunds universitet. Karl-Erik Sveiby å sin sida anses av många som grundare av hela Knowledge Management tänkandet genom sina tidiga arbeten, koncept och böcker inom området.
För mera information och anmälan till KM Europe 2004 se länken nedan.

Källa: KM Europe 2004