Lycos SeeMore vet mer
Från sökmotorn Lycos kommer nu en tjänst kallad för SeeMore. Tjänsten hjälper till med att söka mer information från en site, om t ex något ord som nämns, utan att du behöva lämna den aktuella webbplatsen. För att kunna använda SeeMore måste du först ladda ner en programvara som uppdaterar din browser.
Sources : Lycos SeeMore