LO utvecklar sin omvärldsbevakning med hjälp av Nobicon
Landsorganisationen (LO) har valt att arbeta med Nobicon för att effektivisera sin omvärldsbevakning. Avtalet mellan LO och Nobicon innebär att nyhetsmaterial från externa källor samlas i en kundunik nyhetsportal.
LO:s nyhetstjänst är avsedd för en strategisk grupp av användare med stort behov av att löpande ha omedelbar tillgång till de nyheter som berör LO:s verksamhet. Man abonnerar nu på Nobicons nyhetstelegram och pressmeddelanden. Nyhetsportalen är baserad på Nobicons generella plattform för produktion av nyhetstjänster där kunden väljer om informationen ska nås via Internet, WAP eller SMS.
Inkommande nyhetsmaterial filtreras och sorteras löpande med LO:s egna sökprofiler. Sorterade telegram och pressmeddelande läggs i mappar efter ämnesområden. All information sparas också i arkivdatabaser med möjlighet till fritextsökning. LO abonnerar även på alerttjänster innebärande att aviseringar skickas med e-post och SMS.
“Tack vare extranät-tjänsten är vi i vår nyhetsbevakning inte längre styrda till arbetsplatsen. Nyhetsportalen nås från vilken Internet-uppkopplad dator som helst, vilket är en stor fördel. Via alert-tjänsterna hålls vi dessutom dygnet runt ajour med avseende vad som händer inom de områden vi vill ha omedelbar bevakning på”, säger Gunilla Lundén, presschef på LO.
“LO har det senaste halvåret grundligt utvärderat vår tjänst avseende driftsäkerhet, innehåll och övriga tjänster. Det har då också visat sig att det är viktigt för en organisation som LO att de får omedelbart gehör för eventuella ändringar i sin nyhetsbevakning. Det kan gälla nya användare, förändring av sökprofiler och utveckling av tjänsten skräddarsytt efter enskilda användares specifika behov”, säger Jens Nilsson, marknadsansvarig på Nobicon.

Källa: Nobicon