LINQ vann kategorin “Kunskapshantering” i Microsofts mjukvarutävling
Microsoft har utsett de svenska vinnarna i MCSP Challenge, en tävling för IT-företag som är Microsoft Certified Solution Provider partner med Microsoft.
Tävlingen är den största mjukvarutävlingen som någonsin genomförts i de nordiska länderna och är uppdelad i olika kategorier som representerar viktiga områden inom IT-sektorn. Portalföretaget LINQ vann i kategorin Kunskapshantering och går nu vidare till den nordiska finalen som avgörs inom kort.
I motiveringen till LINQs vinst i kategorin Kunskapshantering säger Microsoft bl.a. att “Linq har med hjälp av modern infrastruktur och beslutstödssystem gjort det möjligt att på ett enkelt och intuitivt sätt stärka företagets kunskap om sin marknad och sina kunder. Detta har möjliggjorts av en flexibel, enhetlig och tillgänglig lösning där användarna med effektiva verktyg kan analysera, dela och utvärdera data”.
LINQ utvecklar, säljer och implementerar företagsportaler. Företaget grundades 1996 och har idag 310 medarbetare fördelade på sju kontor i Sverige, Danmark, Tyskland, England och Nederländerna.

Källa: LINQ