LINQ tecknar ramavtal med Statskontoret
Portalföretaget LINQ tecknar ramavtal med Statskontoret om LinqPortal – en portal för organisationer och företag med inbyggt stöd för dokument- och ärendehantering. Ramavtalet omfattar hela Sveriges offentliga sektor och gäller fram till juli 2002.
“Med vårt portalkoncept kan offentliga verksamheter börja arbeta mer öppet gentemot medborgarna och ge dem bättre service”, säger Michael Mandahl, vd på LINQ.
LinqPortal innehåller bland annat stöd för elektronisk dokumenthantering. Dokumenthanteringen i LinqPortal sker i så kallade elektroniska arbetsrum som underlättar för en grupp människor att samarbeta. För till exempel en kommun är de elektroniska arbetsrummen ett sätt att strukturera, överblicka och bearbeta information. LinqPortal skapar på så sätt en effektivare offentlig förvaltning.

Källa: LINQ