LINQ tar in 100 miljoner från investerarna och drar ner på konsultverksamheten
Den svenska företagsportalleverantören LINQ:s befintliga huvudägare Emerging Technologies och TecCapital Ltd investerar nu ytterligare 100 miljoner i företaget.
”Det faktum att vi satsar mer kapital och att LINQ blir en av de viktigaste investeringarna i vår portfölj, visar att vi tror på vad företaget kan åstadkomma. LINQ har starka produkter och är rätt positionerat på den ökande marknaden för företagsportaler och Mobilt Internet”, säger Lennart Johansson, tillträdande VD, Emerging Technologies.
Efter den senaste kraftiga tillväxten inom företagsportaler kommer LINQ att fokusera mer på sin produkt LinqPortal och mindre på konsultverksamheten. Renodlingen till produktbolag innebär omstruktureringar inom personalstyrkan. I första hand sker dessa inom konsultorganisationen mot företag i Sverige. Totalt omfattar dessa uppsägningar 61 personer.
LINQ satsar även på att nå lönsamhet snabbare än planerat. ”Vårt mål nu är att nå lönsamhet redan under 2001. Vi har märkt en ökad medvetenhet av och intresse kring företagsportaler sedan i våras, och under de senaste månaderna har vi tecknat ett betydande antal nya kontrakt på alla Europeiska marknader”, säger Michael Mandahl, VD på LINQ.
LINQ grundades 1996 och har idag ca 350 medarbetare fördelade på åtta kontor.

Källa: LINQ