LEXIS-NEXIS förvärvar Financial Times affärsinformationsdel
LEXIS-NEXIS Europe har ingått en överenskommelse om att köpa Business Information Product (BIP) divisionen av Financial Times Group. BIP:s produkter är välkända informationstjänster som FT Profile, FT Discovery och FT NewsWatch. “BIP:s databastjänster har haft en stark nisch men saknat storleken för att konkurrera framgångsrikt på världsmarknaden. Inom LEXIS-NEXIS får de nu en starkt engagerad ägare och kan dra fördel av stordrift och betydande teknikinvesteringar”, säger Stephen Hill, VD, Financial Times Group.
Sources : Financial Times Electronic Publishing