Lättare tillgång till nyhetstjänst
Kunder till Retriever kan nu få enklare tillgång till mediearkivet i och med att man nu har tagit fram en s.k. “toolbar” till sin informationstjänst. Med Retriever toolbar kan kunderna söka i mediearkivet direkt från sin webbläsare. För mer information kontakta Retriever.

Källa: Retriever toolbar