Läs om uppbyggnaden av Ericssons Business Intelligence nätverk
Ett tips till dig som är intresserad av telekomföretaget Ericssons tidiga uppbyggnad av ett koncernomfattande Business Intelligence nätverk kan nu läsa artikel “How Ericsson Turned Its Workforce into Intelligence Gatherers”.
Telekom är en av de traditionellt stora och snabbt föränderliga branscherna med stort behov av omvärldsanalyser, och har därför i många fall varit en drivkraft när det gäller att utveckla nya idéer inom området. I artikeln beskrivs kortfattad huvuddragen i de första stora satsningarna på ett BI nätverk inom Ericsson. Detta omfattar t.ex. Ericssons “Business Intelligence Centre” (BIC) och “Ericsson Business Intelligence Network” (EBIN) samt “Business Intelligence Analyst Program” (BIAP).
Artikeln kan du läsa genom att följa länken nedan.

Källa: “How Ericsson Turned Its Workforce into Intelligence Gatherers”, SCIP.