Läs om din kommuns framtidschanser i den nya kommunala framtidsbarometern
Kommunikationsnärhet, kunskapskultur, kompetenstillgång och kommunalt stadsmannaskap är nycklarna till framtiden enligt Kairos Futures Framtidsbarometer som tagits fram inom ramen för projektet Framtider för Sverige. Bäst förutsättningar inför framtiden har förutom de tre storstadsregionerna ett antal charmiga småstäder och universitets- och högskoleorter i Syd- och Mellansverige. I topp hamnar Sundbyberg, Vellinge och Täby. I botten hamnar Filipstad. Strömsund och Hällefors.
”Sundbybergs styrka är hela Stockholmsregionens styrka. Där finns det djup och den variationsrikedom som många företag som människor eftersträvar”, säger Mats Lindgren, VD på Kairos Future AB som ansvarat för undersökningen.
Intressantare att notera är dock att även orter utanför storstadsregionerna som Höganäs och Trosa placerar sig i toppen av listan. ”Det är orter som präglas av charm och dynamik”, säger Mats Lindgren. I framtiden kommer näringslivet i ökad utsträckning att etablera sig och växa fram där människor vill bo, och då har inte bara högskoleorterna en framtid, utan också charmiga småstäder och attraktiv landsbygd i närheten av dessa goda möjligheter.
Men inget kommer av sig själv. Goda förutsättningar är ingen gratisbiljett till framtiden enligt undersökningen. Förmågan att utnyttja sina förutsättningar, goda eller mindre goda, är den trots allt avgörande faktor. Genom tvillingstudier av orter med likartade förutsättningar har de hittat skillnaden.
Vi kallar det stadsmannaskap, säger projektledaren Karin Carlsson. I framgångsrika kommuner finns det ett ledarskap med en insikt om yttre och inre förutsättningar. Gränser mellan företag och mellan företag och kommun är inte heller skarpa utan man arbetar tillsammans för att utveckla regionen som attraktionsplattform. Det är dessa svårmätbara faktorer som varit mycket av Gnosjö-regionens styrka genom åren.
”I dag ser det ut som att storstäderna och universitets- och högskoleorterna har trumf på hand genom storlek och genom att de får låna unga människor i flera år. Men jag skulle inte bli förvånad om många av dem ändå kommer att spela bort korten och att vi i backspegeln kommer se att kommuner med betydligt sämre förutsättningar kommer bli det tidiga 2000-talets vinnare när vi om 10-15 år tittar backspegeln”, säger Mats Lindgren.
För en sammanfattning och listan över hur alla Sveriges kommuner placerar sig, ladda ner rapporten “Framtidsbarometer för Sveriges kommuner” (Adobe Acrobat pdf-fil).

Källa: Kairos Future