Läs första numret av Intelligence Insights
I juli förra året skrev vi om Special Libraries Association (SLA) och deras då nylanserade internationella förening för omvärldsanalys / Competitive Intelligence. Denna underavdelning till SLA har nu till dags dato totalt 364 medlemmar, samt har nyligen presenterat en egen ny publikation som de kallar ”Intelligence Insights”. Du kan nu gratis ta del av det första numret av Intelligence Insights (pdf-fil) som är på 8 sidor. Till sist kan även nämnas att SLA:s CI-division kommer också att vara en del av SLA:s stora årliga konferens som i år hålls i Toronto (Kanada) den 5-8 juni, där man har ett eget konferensprogram fokuserat på omvärldsanalys / Competitive Intelligence.

Källa: SLA – Competitive Intelligence Division