Lär dig presentera slutprodukten – analysen
Den 15 juni kommer kanadabaserade Competia till Europa med en kurs kallad “Building Effective End-Products –
To present the Results of your Research or Analysis”.
Kursen hålls denna dag i Paris.
Competia kommer bl.a. att i denna interaktiva kurs behandla konsten att skriva/hålla kärnfulla briefings för ledningen i en organisation. För mer information och anmälan kontakta Competia.

Källa: Building Effective End-Products (Competia)