Lär dig att lyckas i offentliga upphandlingar
Offentliga upphandlingar är en företeelse som blivit allt vanligare även inom omvärldsanalysområdet. Det första steget är naturligtvis att veta att det finns en upphandling att deltaga i vilket är kanske det största hindret för de flesta, eftersom de inte ens vet att den pågår.

Stockholms Handelskammare håller nu den 10 november 2003 en allmän praktisk fördjupningskurs om offentlig upphandling där man bl.a. kan lära sig hitta rätt förfrågningsunderlag, utformning av anbudshandlingar, vilka regler som gäller mm.
Kursen förutsätter inte några förkunskaper och vänder sig i första hand till företag som säljer eller vill sälja till den offentliga sektorn lokalt, regionalt eller globalt. För mer information och anmälan kontakta Stockholms Handelskammare.

Källa: Stockholms Handelskammare