Lär dig att använda svenska och internationella statistiska databaser
För många omvärldsanalytiker är de statistiska databaserna en ovärderlig källa till pålitliga fakta. Det finns dock även många andra som inte insett vilken viktig informationskälla de svenska och internationella statistiska databaserna kan vara i olika sammanhang. Inte minst då som komplement till andra informationskällor, där statistiken ofta kan bidraga med ett kvantitativt mätbart underlag till annan mera kvalitativ och ostrukturerad information.
Om du är intresserad av att lära dig söka i och fullt ut utnyttja styrkan i statistiska databaser kan du göra detta genom att gå en av Statistiska Centralbyråns (SCB) kurser. För information om deras kursutbud våren 2002, följ källlänken sist i artikeln.
Sveriges officiella statistik finns för övrigt att hämta från SCB:s Sveriges statistiska databaser.

Källa: Kurser, svenska och internationella statistiska databaser (SCB)