Lär dig analysera årsredovisningar – på djupet
Stockholms Handelskammare anordnar i mars en praktisk kurs i företagsanalys. Där får du lära dig olika metoder för en fördjupad analys av årsredovisningen. Med hjälp av räkenskapsanalyser är målet att du t.ex. bättre ska kunna förutsäga utvecklingen. Senaste dag för anmälan är den 8 mars. För mer information kontakta Handelskammaren. I skrivande stund finns även mer kursinfo på deras webbplats, se länken nedan.

Källa: Företagsanalys I (Stockholms Handelskammare)