Långtidsutredning klar om näringslivets utvecklingen de kommande tre decennierna
Svenskt Näringsliv har låtit genomföra en egen långtidsutredning med ett näringslivsperspektiv på utvecklingen under de kommande tre decennierna. Bakgrunden är att statens långtidsutredningar i hög utsträckning enbart bygger på en framräkning av den rådande politiken. Stefan Fölster, Svenskt Näringslivs chefekonom, presenterar slutversionen av näringslivets långtidsutredning “Fem vägval för Sverige”.

Utredningen blickar framåt 30 år och ser ett samhälle som har goda möjligheter att ta vara på ny teknik och anpassa sin teknologiska utveckling, sysselsättningspolitik och välfärdssystem till den nya tidens krav. Vilka vägval har vi gjort och vilka utmaningar har vi antagit för att nå fram?
Signhild Arnegård Hansen, ordförande i Svenskt Näringsliv, och Maud Olofsson (c) diskuterar under en ”Hearing” i Stockholm nu den 14 november med Teo Härén från interesting.com, Johan Talenti från Silentium, Luciano Astudillo (s) och Anna Kinberg Batra (m) om Sveriges framtida vägval och var vi kan hamna om vi vågar trampa upp nya stigar. För anmälan kontakta Svenskt Näringsliv.

Källa: Svenskt Näringsliv