Läkemedelsföretag nyttjar sig av opinionsledare för omvärldsanalys
Cutting Edge Information fortsätter att i snabbt takt lansera rapporter med tillhörande webbplatser för läkemedelsbranschen. Nu meddelar de att rapporten “Managing Key Opinion Leader Relationships” finns tillgänglig via webbplatsen www.pharmathoughtleaders.com där även en gratis sammanfattning kan hämtas.
Den här studien “Managing Key Opinion Leader Relationships” är på 125 sidor och innehåller enligt företaget information om hur ledande läkemedelsföretag som t.ex. AstraZeneca, Aventis, GlaxoSmithKline och Wyeth använder sig av ”thought leader relationships” för att analysera sin omvärld och konkurrenter.

Källa: Cutting Edge Information