Ladda ner och läs årets test av omvärldsanalyssystem
Företaget Fuld & Company:s rapporter om mjukvarustöd för business/competitive intelligence har blivit en återkommande företeelse sedan 1998 då första undersökningen publicerades. Den senaste undersökningen av programvaror för hela processen kring omvärldsanalysaktiviteter går under namnet “Intelligence Software Report 2008-2009” och behandlar ett dussintal programvaror/leverantörer som ställs mot varandra gällande ett antal nyckelfunktioner inom området. Däribland hittar vi även två svenska leverantörer (Comintell och Brimstone) av BI/CI system. Generellt sett är de olika systemen starka på olika delar av intelligenceprocessen, så vid val av nytt system gäller det att veta exakt vad det är man söker för att hitta det system som passar den egna organisationen bäst. Då är denna undersökning från Fuld ett bra hjälpmedel, som även innehåller en praktisk checklista för dem som ska investera i ett nytt intelligence-system. Rapporten är på hela 109 sidor och är helt gratis och kan laddas ner direkt från källänken nedan.

Källa: “Intelligence Software Report 2008-2009” (pdf-format)