Ladda ner ny konjunkturanalys av den svenska ekonomin
SCB meddelar nu att en ny rapport om Sveriges ekonomi ur ett statistiskt perspektiv finns klar.
I denna andra kvartalsrapport analyseras den senaste utvecklingen i svensk ekonomi med ett statistiskt perspektiv t.o.m. 2:a kvartalet 2003. Den nya rapporten går igenom vad som påverkat BNP-tillväxten hittills i år, sett både från produktions- och användningssidan i ekonomin.

Rapporten pekar bland annat på att det är få branscher som bidrar till export- och produktionstillväxten. Under första halvåret i år drog endast ett par branscher upp den totala export- och produktionstillväxten inom industrin, dvs. läkemedels- och motorfordons-industrin. Rensat för dessa två branscher märks ingen tillväxt för övrig industri under årets första halvår. Den fortsatt svaga industrikonjunkturen slår även igenom på utvecklingen för branschen företagstjänster, inte minst för datakonsulter, som hittills i år visat fallande priser och minskad sysselsättning. Produktionsvolymen för företagstjänster totalt sett närmast stagnerade under första halvåret jämfört med motsvarande period 2002.

Rapporten finns nu publicerad på SCB:s webbplats och du kan hämta den genom att besöka länken nedan.

Källa: Sveriges ekonomi (SCB)