Kurs – Omvärldsanalys i praktiken
STF Ingenjörsutbildning AB meddelar att man håller en tvådagarskurs i Omvärldsanalys den 16-17 maj 2011. Kursens titel är “Omvärldsanalys i praktiken” och anordnas i Stockholm. Kursen syftar till att ge deltagarna avancerade kunskaper och verktyg för ett systematiskt omvärldsanalysarbete och hur man omsätter denna kunskap i konkret handling. Kursledare är Peter Siljerud från företaget Futurewise.

Kursen vänder sig främst till dig som arbetar med strategi- och affärsutveckling med fokus på omvärldsbaserad bevakning och analys. Deltagare är chefer, projektledare,
affärs- och verksamhetsutvecklare, omvärldsbevakare/analytiker, med flera. För mer information med fullständigt program och eventuell anmälan kontakta STF Ingenjörsutbildning.

Källa: STF Ingenjörsutbildning AB