Kurs: Internet as a Tool for Competitive Intelligence and Market Research
Competia meddelar att de den 10-11 februari 2011 håller en kurs i Geneve, Schweiz, med namnet “Internet as a Tool for Competitive Intelligence and Market Research”. Kursen hålls på engelska och målsättningen med kursen är att förse deltagarna med en bra metodik för användning vid eftersökande av strategisk information och annan data för omvärldsanalys. För mer information om kursen kontakta Competia.

Källa: Competia