Kunskapsdelning i fokus för nya informationsverktyg
Informationsleverantören Dialog lanserar nu nya verktyg för kunskapsdelning för användarna av tjänsten DataStarWeb. Det är först “AlertsManager” som ska hjälpa till med att styra informationsflödet i en organisation genom att möjliggöra publicering och hantering av alert-meddelanden för en hel organisation. Det andra verktyget kallar Dialog för ”ReportAid”, som är ett rapportverktyg för efterbehandling och distribution av sökresultat mm. Syftet med ReportAid är snabbare kunna få fram dokument som kan publiceras och spridas internt. Kontakta Dialog för information.

Källa: Dialog