Krishantering i teori och verklighet
Christina Salomonson, som är chef för Kansliet för Krishantering i Statsrådsberedningen, är huvudtalare vid konferensen ”Krisberedskap i teori och i verkligheten” den 29 januari 2008 i Stockholm. Statsrådsberedningens nya krishanteringsfunktion skall upprättas i mars 2008. Den ska arbeta inom fyra områden: omvärldsbevakning och lägesbild, krishantering samt analys.

Christina Salomonson kommer under konferensen att besvara frågorna: Hur kommer svenska folket att märka av den nya krisfunktionen i statsrådsberedningen? Vilka befogenheter kommer det nya krishanteringskansliet i statsrådsberedningen att ha? Vilken roll får den i förhållande till den nya kris- och säkerhetsmyndigheten? Bland andra talare märks Jan Wisén, brandchef i Stockholm, Dan Norell, SAAB System Security Solutions. Konferensen arrangeras av NSSA (Nordic Safety and Security Academy) i samarbete med Jansäter Kommunikation. För mer information och anmälan kontakta Pia Jansäter, Jansäter Kommunikation, tel 040-97 07 80, eller via mail pia@jansater.se.

Källa: Jansäter Kommunikation