KreditFakta OnLine utökar sina tjänster
KreditFakta OnLine 2.0 har nu lanserats. Den nya versionen innehåller flera tjänster som grafiska presentationer av koncernträd, information om konkursuppgifter på borgenärer mm. “Kreditfakta OnLine är ett professionellt användarverktyg anpassat för såväl små som stora företag. Vi har lyssnat på våra kunders önskemål och den nya versionen innehåller därför en hel del efterfrågade tjänster”, säger Jonas Edström, VD på KreditFakta.
Sources : KreditFakta OnLine