Kraftfulla KM-lösningar med kunskapsserver från Lotus
IBM-ägda Lotus Development har nu introducerat kompletta utvecklingsverktyg för att skapa mycket kraftfulla Knowledge Management (KM) system. Det är deras Knowledge Discovery System (KDS) som får dessa nytillskott. KDS består av portalen Lotus K-station och Lotus Discovery Server. Den sistnämnda produkten är en avancerad kunskapsserver som används för att finna och analysera information inom och utom en organisation.

Källa: Lotus Development Corp.