Köp av analyssystem medför risk för framtida karriärutveckling
Beslutsfattare runt om i världen som använder speciella omvärldsanalyssystem för att bevaka konkurrenter mm är ganska nöjda med produkterna som finns på marknaden, men de känner att de kan riskera sin egen personliga karriärutveckling när de tar företagets budget i anspråk för att köpa in systemen. Detta är en av många intressanta slutsatser som framgår av en ny internationell undersökning av 219 chefer som genomförts av omvärldsanalysföretaget Fuld & Company. Fuld framhåller att detta är den första studien som undersöker de faktiska erfarenheterna hos användare av olika IT-baserade omvärldsanalyssystem. För mer information om bl.a. de påstådda karriärriskerna så kan du just nu ladda ner rapporten “A Technology Tale of Career Risk” från Fulds undersökning.

Källa: Fuld & Company