Köp aktuella bransch- och marknadsrapporter från Europas största “lager”
En mycket omfattande resurs för att anskaffa bransch- och marknadsrapporter, och som enligt dem själva ska var Europas största för köp av market research är webbplatsen ”Research and Markets”.
De kan bäst beskrivas som en grossist i analysrapporter från olika analysföretag runt om i världen. I skrivande stund finns 8743 stycken rapporter att beställa från Research and Markets. Antalet rapporter utökas hela tiden, och kan beroende på ursprunget köpas i olika format. Oftast finns dock möjligheten att välja mellan en ”Hard Copy” som är den tryckta rapporten eller att köpa den i elektroniskt format.
För att hitta de rapporter man är intresserad av erbjuder webbplatsen Research and Markets mycket bra sökmöjligheter med vanliga söktermer eller genom att leta bland de olika ämneskategorierna. Som första information om en rapport ges en enklare sammanfattning samt en innehållsförteckning. Prisnivåerna varierar naturligtvis kraftigt på vilken rapport man ska köpa och kan vara allt från bara några hundra kronor till tiotusentals kronor. För mer information följ källänken nedan.

Källa: Research and Markets