Konsumenttrender 2013
2013 är här och det är hög tid att få grepp om vilka trender som kommer att styra året. Trend- och omvärldsanalysföretaget Docere har identifierat de framträdande trenderna och ger dig en inblick i vilka de är. Vissa av dem har redan fått fotfäste, medan andra är på god väg att få det. Sammantaget är det tio stycken trender som är viktiga att ha koll på under året.

Pessimismen
Världsekonomin kommer även 2013 att vara ett stort orosmoln som överskuggar konsumenternas agerande. Vi ser en pessimistisk konsument som tar stor plats, som är försiktig i sitt köpbeteende och som hellre tänker sig för en extra gång än att impulsköpa det ena eller det andra.

Bytt, bytt
I spåret av lågkonjunkturen kommer Blocket 2.0, dvs. Om vi vid förra lågkonjunkturen återupptäckte möjligheten att sälja våra oanvända grejor så kommer vi nu när ekonomin går på lågvarv och i högsta grad är osäker att återuppväcka byteshandeln.

Utanförskap
Vi ser gamla och nya områden med ökat utanförskap. Det ekonomiska utanförskapet visar sig bland annat i form av en ökande global segregation. Det digitala utanförskapet blir också mer påtagligt. Fler tjänster kräver tillgång till Internet, vilket stänger ute de som redan står utanför informationssamhället. Hälsa är ett område i vilket utanförskapet ökar markant. De senaste årens hälsotrend har övergått till en form av hälsohets som riskerar att stänga ute de som inte följer med vågen.

Kopplad
Vi ser en ny typ av företag växa fram. Företag vars affärsidé är att agera som “underlättare” eller “koordinerare” där de inte själva äger varan eller tjänsten de säljer. (Exempel är Airbnb, FlightCar, Kickstarter m.fl.) Här gäller det att hjälpa konsumenterna att hitta och få tillgång till resurser som finns (bilar på flygplatsparkeringar, rum eller hus som står outnyttjade m.m.), men där det tidigare varit svårt att föra samman köpare och säljare.

Ta ansvar!
Inom marknadsföring och media ser vi en trend där företag och privatpersoner i allt högre grad kommer att behöva ta ansvar för sitt varumärke. Företagen kommer att behöva beakta den ökade transparensen och vara goda “på riktigt”. För oss som privatpersoner blir det allt viktigare att vårda vårt personliga varumärke.

Originalitet
Den extrema digitaliseringen utmanar begreppet originalitet. Då digitala original kan kopieras i exakthet och spridas är det svårt att skilja kopian från originalet. Dessa “kvantoriginal” sätter patent- och upphovsrättssystemet på prov, och vi kommer att se en ökad problematik kring detta ju närmare 3d-printingens kommersialisering vi kommer.

Massunicitet
Tekniken har gjort det möjligt att massproducerade individuella produkter. Konsumenterna kommer nu att kunna skräddarsy produkter som tidigare endast gått att få i förutbestämda färger och former. 3D-printing tar också ett stort steg mot kommersialisering, vilket ytterligare förstärker trenden.

Styr mig
En av de stora tekniktrenderna 2013 blir hur vi interagerar med mobiler, datorer, tv-apparater med mera. Apples Siri är bara början. De närmaste åren kommer vi att se en våg av nya lösningar där man med rösten, gester eller ansiktet styr apparaterna utan att röra dem.

Superhuman
Vi ser en ökning av olika typer av hjälpmedel som gör oss människor snabbare, bättre och effektivare på alla tänkbara sätt. Dessa hjälpmedel används för att förbättra aspekter av mänskliga funktioner och riktar sig inte bara till dem med funktionsnedsättningar, utan i allt högra grad även till människor som vill göra sig själva mer kraftfulla.

Självständigt
De apparater vi har runtomkring oss blir allt intelligentare. I denna mobila tidsålder har vi redan vant oss vid att kunna styra dem via mobilen. Nästa steg blir nu att apparaterna blir allt mer självständiga och via inbyggd intelligens själva kan bestämma vad som ska göras och när det ska utföras.

Källa: Docere